Het screenen van kandidaten
Het selecteren van kandidaten gebeurt mede op basis van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) en een Specifieke Taak Analyse (STA).
Deze (gestandaardiseerde) methode wordt wereldwijd toegepast door een selecte GROEP search bureaus. De basis voor deze methode is rond 1950 in de USA ontwikkeld als een management-tool en wordt inmiddels in meer dan 40 landen met veel succes toegepast.

De kern van deze aanpak bestaat uit twee aspecten:

  • De PPA inventariseert de gedragskenmerken van een persoon. Hiermee wordt het te verwachten werkgedrag bepaald.
  • De STA wordt gebruikt om de gewenste en/of vereiste gedragskenmerken van een functie vast te stellen.
De uitkomsten van deze instrumenten maken een objectieve vergelijking mogelijk. Ze geven antwoord op de vraag: "vormen werkgever en (nieuwe) werknemer een passend geheel?"