De werkwijze
Integrale oplossingen, teamwork en transparantie staan centraal in het handelen en werken van De Wilton GROEP.

Bij elke kandidaat wordt behalve naar de statische kenmerken (kennis en ervaring), ook naar de dynamische kenmerken (persoonlijkheid, visie, toekomstverwachtingen, werkhouding) gekeken.

De Wilton GROEP streeft naar transparantie in de wijze waarop met kandidaten en de opdrachtgever wordt gecommuniceerd, maar ook ten aanzien van het plan van aanpak en de positie van De Wilton GROEP.